زمان مناسب برای پست گذاری در توییتر

در زمان مناسب در توییتر پست بگذارید. توییت ها ماندگاری زیادی ندارند. در تحقیقی مشخص شد که عمر هر توییت 30 دقیقه است و 85 درصد کاربران در کمتر از سه ساعت، توییت به اشتراک گذاشته‌شده را می‌بینند. به همین دلیل باید در زمان مناسب پست بگذارید تا بازخور خوبی بگیرید. به‌طور منظم توییت بزنید: توصیه… ادامه خواندن زمان مناسب برای پست گذاری در توییتر